Çocuklarda göz hastalıkları eğitim hayatını olumsuz etkiliyor


Görme bozuklukları çocuğunun derslerde başarısız olmasına sebep oluyor!

Çocuklarda zamanında tedavi edilmeyen göz bozuklukları, göz kayması, göz tembelliği, şaşılık gibi hastalıklara neden olurken, çocukların hayat boyu az görmesine, derslerinde, spor aktivitelerinde ve hayatlarının bir çok alanında başarısız olmasına sebep olabiliyor. Çocuklarınızın geleceğini karartmamak için bu belirtilere mutlaka dikkat edin!..


Çocuklarda uzak veya yakın görme sorunları göz tembelliğini de tetikliyor. Çocuğunun görme bozukluğunun farkında olmayan aileler, çocuklarının derslerdeki düşük başarı seviyelerini, öğrenme yeteneklerinin düşüklüğüne bağlıyor. Göz bozukluğunda önlem alınmadığında, gözde tembellik başlıyor ve bu durum ilerleyen yıllarda çocuğun görme kalitesini ciddi oranda etkiliyor.

Düzenli göz muayenesi yapılmalı

Okul çağına gelmiş çocukların okula başlamadan önce muayene edilmeleri gereklidir. Okulda göz problemlerine bağlı öğrenme güçlüğünü önlemek açısından çok önemlidir. Çocukta bir problem görülmese bile 2 yılda bir göz muayenesi yapılması uygundur.

Bebeklerde 6. ayın, çocuklarda da 3 yaşın, ilk göz muayenesi için ideal zamandır. Yeni doğmuş bir bebekte beyin ve görme yolları hızla gelişmektedir. Bu gelişim 5 yaşa kadar belirgin olarak, 15 yaşa kadar da  yavaşlayarak devam eder. Kritik dönem dediğimiz bu 5 yaşa kadar olan dönemde görmeyi bozan her türlü sebep, o gözün tembel olmasına neden olur. Tembellik bu yaşa kadar tedavi edilmezse hayat boyu kalıcı olabilir. Bu sebeple 6 aylıktan başlanarak belli aralıklarla yapılacak rutin göz muayeneleri son derece önemlidir.

Bebekler daha hassas

Doğuştan görülebilen katarakt ve glokom (göz tansiyonu) acil müdahale gerektiren rahatsızlıklardır. Glokomun, bebeklerde ışığa aşırı duyarlılık , sulanma, gözlerde normalden daha fazla irilik, beyaz renkli sklera denilen tabakanın mavimsi mor renkli olması gibi belirtileri vardır. Katarakt ve göz arkası tümörlerde gözbebeği beyaz mat görünümde olabilir, fotoğraflarda gözbebeği mattır. Bu hastalarda ilk belirti kayma olabilir. Tek taraflı sürekli sulanma ve çapaklanma yeni doğanlarda görülebilir. Sebep gözyaşı yollarında tıkanıklıktır. 7-8 aya kadar burun köküne dairesel yapılan masaj faydalı olabilir. Bu süre içinde masajdan fayda görmeyen bebeklerde anestezi altında sondalama işlemi yapılmalıdır.  Göz hastalıklarının başında kırma kusurları, enfeksiyonlar alerjiler, göz tembelliği, şaşılık, miyop, hipermetrop ve astigmatın gelir. 

ÇOCUKLARDA GÖZ HASTALIĞ BELİRTİLERİ:


* Göz kayması,
* Göz kapağı düşüklüğü, göz yaşarması
* Çapaklanma
* Şişlik
* Bir gözü kapayarak bakma
* Çok yakından okuma
* Okulda, derslerde başarı düşüklüğü
* TV’yi yakından izleme
* Gözlerini kısarak bakma
* Okuduğu yeri kaçırma
* Okuduğu yeri belirlemek için parmak kullanma
* Baş ve göz ağrıları, okurken çabuk yorulma ve uyku hali
* Düşük performans
* Baş ağrısı
* Sakarlık
* Dalgınlık
* Baş ve boynun bir yöne eğik tutulması
* Sık sık gözleri kaşıma
* Kapaklarda veya gözlerde şekil bozuklukları, asimetriler
* Bebek 3 aylık olmasına rağmen bakışları odaklayamama
* Ailede gözlük kullananlar veya göz hastalığı bulunması 

Okul çağında en sık görülen görme sorunları


1. Şaşılık
Gözlerden biri istenen hedefe bakarken diğerinin başka bir noktaya bakması ise “şaşılık” olarak adlandırılır. Çocukluk döneminde meydana gelen şaşılıklarda çocuk, genellikle bir gözünü tercih ederek devamlı olarak o gözü kullanır. Bunun sonucunda diğer gözde tembellik gelişiyor. Her şaşılık, anne, baba veya yakınlarının anlayabileceği şekilde ileri düzeyde olmayabilir. Şaşılıkların bir kısmı uygun gözlük camı ile düzeltilebilir.

2. Yalancı şaşılık
Bazen şaşılığı taklit eden durumlar da görülebilir. Bunlara “yalancı şaşılık” denir. Göz kapaklarında oluşan bozukluklar veya burun kökü basıklığı gibi durumlarda yalancı şaşılık oluşabilir. Gerçek veya yalancı şaşılığın ayrımı ise ancak göz hastalıkları uzmanları tarafından yapılabilir.

3. Göz tembelliği
Herhangi bir görme sinir tabakası veya görme sinir yolu hastalığı olmadan görmenin tam görme seviyelerinin altında olması olarak tanımlanır. Göz tembelliği, görme sinir tabakası üzerine düşen görüntünün bulanık olmasına neden olabilecek bir hastalık sonrası görme sinirinin tam olarak gelişmemesi sonucu oluşur. Genellikle tek bir gözde açığa çıkar ve bu nedenle aileler veya yakınları tarafından zor tespit edilir.
8-9 yaş civarında beynin görme algısı gelişimi tamamlandığı için göz tembelliğinde erken tanı, tedaviden başarılı sonuç alınabilmesinde büyük önem taşır. Aksi halde göz tembelliği kalıcı bir sorun haline dönüşebilir. Göz tembelliği varsa görme sinirinin daha iyi çalışması için uygun gözlükle beraber bir gözü kapama tedavisi uygulanır.

4. Kırma kusurları
Çoğunlukla genetik geçişli olur. Bilgisayar kullanımı, yakından TV seyretmek ve yakından kitap okumak mevcut kırma kusurlarını ortaya çıkarabilir veya ilerletebilir. Kırma kusurları 3 şekildedir:
-Miyopi: Uzağı bulanık görmek.
-Hipermetropi: Yakını net görememek.
-Astigmatizma: Göz yuvarlağı çaplarının düzensiz olması sonucu uzak ve veya yakını gölgeli görmek.